Friday, December 13, 2013

Zielony igielnik / Green pincushion

Zbliżają się święta i pewnie większość z was głowi się teraz nad prezentami dla najbliższych. Pokażę wam jak w prosty sposób przygotować prezent dla kogoś kto lubi szyć. Na pomysł wpadłam przez przypadek odwiedzając jeden ze sklepów budowlanych.
Będziemy potrzebować:
- dość grubej włóczki
- szydełko (ja użyłam rozmiaru 2,5)
- czegoś do wypychania, np. waty
- mini doniczkę wys. ok. 3cm (to właśnie ją znalazłam w sklepie budowlanym na dziale ogród)
- coś do obciążenia doniczki, np plastelina.
Christmas is coming , and probably most of you now are thinking about gifts for loved ones. I'll show you, how in easy way prepare a gift for someone who likes to sew. Into this idea I fell by accident, by visiting one of the building stores.
We will need:
- A quite thick yarn
- Crochet (I used size 2.5)
- Something to stuff , e.g. cotton wool
- Mini pot height about 3cm (exactly this I found in the building store in the garden section)
- Something to weight down pots, e.g. plasticine.


Zaczynamy od zrobienia szydełkowej kulki:
1rz. - 6 oczek łańcuszka
2rz. - 2 półsłupki w jedno oczko (razem 12pł.)
3rz. - 1 półsłupek i 2 półsłupki w jedno oczko (razem 18pł.)
4rz. - 2 półsłupki i 2 półsłupki w jedno oczko (razem 24 pł.)
5rz. - 3 półsłupki i 2 półsłupki w jedno oczko (razem 30pł.)
(Jeśli kulka jest za mała można kontynuować następne rządki dokładając półsłupki, czyli 4pł. i 2pł. w jedno oczko itd.)
6-9rz. - po 1 półsłupku w każde oczko - 30pł. w jednym rzędzie (razem 120pł.)
10rz. - 3 półsłupki i opuszczamy jedno oczko (razem 24 półsłupki)
W tym miejscu wypychamy kulkę (np watą, watoliną, może być również pocięta na paski "cienka" podkolanówka). Później uzupełniam jeszcze braki w wypełnieniu.
11rz. - 2 półsłupki i opuszczamy jedno oczko (razem 18pł.)
12rz. - 1 półsłupek i opuszczamy jedno oczko (i tak do końca robótki)
Całość zamykam oczkiem ścisłym i zostawiam dość długą nitkę.
We begin by making crochet balls:
r1. - 6 chain stitch
r2. - 2 single crochet in one stitch (total 12sc)
r3. - 1 single crochet and 2 single crochet in one stitch (total 18sc)
r4. - 2 single crochet and 2 single crochet in one stitch (total 24sc)
r5. - 3 single crochet and 2 single crochet in one stitch (total 30sc)
(If ball is too small, you can continue to the next rows, or 4 single crochet and 2 single crochet in one stitch, and continue)
r6 - 9. - After 1 single crochet in each mesh - 30 sc in a row (total 120sc)
r10. - 3 single crochet and leave one stitch (total 24sc)
In this moment we stuff ball (e.g. cotton wool, wadding, you can also use a stocking cut into strips). Later I complement remaining gaps in the filler.
r11. - 2 single crochet and leave one stitch (total 18sc)
r12. - 1 single crochet and leave one stitch (and so on to the end of needlework)
Whole I close with slip stitch and leave pretty long thread.Dno doniczki wypełniam czymś ciężkim np. plasteliną, modeliną, masą solną itp. Pozostawioną nitkę od kulki przewlekam przez plastelinę i dziurkę w doniczce. Kulkę dodatkowo można przykleić do doniczki.Bottom of pot I fill with something heavy, e.g. plasticine, salt dough, etc. Left of thread ball was made of we thread through the plasticine and a hole in the pot. We can also stick ball to the pot.


I oto gotowy prezent - zielony igielnik.And here it is, ready gift - green pincushion.


Friday, November 29, 2013

Ozdoby świąteczne / Christmas decorations

Wiem, że jeszcze nie skończył się listopad, uznałam jednak że najwyższy czas zacząć przygotowania się do świąt. Przejrzałam pudełka z napisami ozdoby świąteczne i stwierdziłam że przydałoby się jeszcze kilka bombek. Nie wiem jak wy ale ja najbardziej lubię ręcznie robione.
Zabrałam się więc do pracy.
I know that November has not end yet but I decided it is good time to start Christmas preparation. I checked boxes with Christmas decorations name and judged that few new baubles will be needed. I do not know how about you but I prefer handmade one. So I took down to work.
Podobają się wam? Może też chcielibyście taką mieć?Do you like them? Maybe you would like to have one of those?

Tuesday, November 19, 2013

Friday, November 15, 2013

Złote listki / Gold leaves

Każde hobby wystawia czasem naszą cierpliwość na próbę. Moją próbą było to niepozorne pudełeczko.
Najpierw wybrałam wzór, dobrałam do niego kolory, wszystko miało być utrzymane w tonacji ciepłych brązów. Pomalowałam pudełko i zaczęłam przymierzać się do naklejania serwetki. W tym momencie dostrzegłam moje niesłychane gapiostwo. Serwetka była zbyt mała! Po przyłożeniu jej  do wieczka, okazało się, że nie zakrywa ona całej powierzchni i nie da się nakleić jej w całości jak to planowałam. Nie poddałam się jednak. Po trzech dniach wycinania i całym dniu naklejania listek po listku powstał chustecznik.
Each hobby puts sometimes our patience to the test. Mine was this inconspicuous box.
First I chose pattern and colors, everything had to be kept in warm shades of brown. I painted the box and began to try to stick napkins. At that moment, I saw my incredible wool-gathering. Napking was to small! After applying to the lid, it turned out that napkin does not cover the entire surface and can not be sticked in one piece as I planned. I did not give up though. After three days of cutting and full day of gluing leaf by leaf tissue box was ready.


Thursday, October 31, 2013

Wrzosowe przebudzenie / Heather awakening

Zaczynam właśnie nowy etap w życiu, w nowym miejscu, z nowymi wyzwaniami.
Kilka dni temu, obudziłam się i wyjrzałam przez okno. Na zewnątrz wichura przeplatana deszczem, posmutniałam. Mi jesień bardziej kojarzy się z czymś w kolorach złota i czerwieni, a nie pochmurnym i szarym. Pijąc poranną kawę przymknęłam oczy i ukazał mi się widok październikowych, pięknie kwitnących, wrzosowych pól. Z tą myślą, pełna zapału, powędrowałam do mojej nowej pracowni, poszperałam w kuferkach i znalazłam wszystkie materiały potrzebne do stworzenia rzeczy całkowicie dla mnie nowej.
I'm starting a new stage in my life, in a new place, with new challenges.
A few days ago, I woke up and looked out of the window. Outside, storm and rain, I saddened. For me autumn should be gold and red, not cloudy and gray. Drinking morning coffee I closed my eyes and imagined view of beautifully flowering october heather fields. With this in my mind, full of zeal, I went to my new studio, rummaged in boxes and found all the materials needed to create things that are completely new to me.


Pół dnia i kilometr nici nawleczonej koralikami później stwierdziłam że mam dość nowości na ten dzień. Mój zapał pękł jak bańka mydlana. Half a day and floss strung beads kilometers later I decided I have enough novelty for this day. My enthusiasm burst like a soap bubble.


Gdy po obiedzie poszłam nałożyć kolejną warstwę lakieru na chustecznik, który właśnie kończę, sznur koralików uśmiechał się do mnie szepcząc zrób coś ze mną.
Polakierowałam to co trzeba, usiadłam naprzeciwko mojego sznurka i uzbrojona w szydełko zaczęłam dziergać.
When after dinner I went to apply a second coat of varnish on tissue box that I am finishing, beads string smiled at me whispering "do something with me".
I varnished what I had to, sat in front of my string and armed with a crochet hook I started knitting.


No i powstało moje "Wrzosowe przebudzenie" ;) And herby my "Heather awakening" was created ;)Sunday, September 15, 2013

Chrzciny / Baptism

I znów mały mężczyzna "poszedł" do chrztu w kompleciku stworzonym przez moją mamę. Mam nadzieję, że spodoba się Wam tak samo jak mamie chłopca.
Another little man "went" to the baptism in a set made by my mom. I hope you will like it just as boy's mom.


Monday, August 26, 2013

Letnie motyle / Summer butterflies

Na dworze coraz chłodniej, lato powoli zamienia się w jesień i jakoś trudno mi się z tym pogodzić. Wspominając ciepłe dni przypomniałam sobie o prezencie, który kiedyś wykonałam dla Panny M. Jako że miał to być prezent urodzinowy, a Panna M. kocha motylki powstał zegarek przepełniony weiosenno-letnim klimatem.
Days are getting colder, Summer slowly turns to Fall and I find it hard to accept. Calling up warmer days, I recalled a gift I had once done for Miss M. It was supposed to be a birthday gift, and Miss M. loves butterflies that is why I made clock with spring-summer touch.


Niedawno do kompletu powstała motylkowa konewka.
Recently, to the set I made a butterfly watering can.Teraz nawet w pochmurne dni Panna M. ma swój kawałek lata.
Now, even on cloudy days Miss M. has a bit of summer in her life.

Monday, July 8, 2013

Ach śpij kochanie... / Sleep baby sleep…

Dawno nic nie pokazywałam, cóż praca nie zawsze pozwala mi na przyjemności jakimi są moje małe rękoczyny.
Oto najnowszy z nich. Kołyskę wykonałam wspólnie z moim kolegą z pracy. Henryk zajął się pracami stolarskimi, a ja ozdabianiem.
Mam nadzieję że zarówno Wam jak i przyszłej mamie efekt się podoba.
I showed here nothing for a long time. My work not always allows for pleasures like  my small handwork.
Here's the latest of them. Cradle I have performed together with my colleague from work. Henryk took up carpentry work, and I made project and decoration.
I hope that you and the future mother will like effect.
Saturday, June 1, 2013

Wspomnienia ze Lwowa / Memories from Lviv

W zeszłym roku, w czasie długiego majowego weekendu postanowiłam wraz ze znajomymi zwiedzić piękne miasto Lwów.
Spacerując uroczymi staromiejskimi uliczkami wraz z koleżanką znalazłyśmy maleńki sklepik, a w nim całe mnóstwo najróżniejszych koralików. Ponieważ trudno mi się oprzeć takim zakupom (bo to tylko kilka groszy za koralik), koleżanka z którą byłam ma w prezencie ode mnie oryginalną i niepowtarzalną pamiątkę ze Lwowa.
Last year in May, I visited with my friends beautiful city Lviv.
Walking through the charming streets of an Old City we found a tiny shop in which there was a lot of variety of beads. Because I can not resist such purchases (it's only a few cents per bead), a friend with whom I was she has got an original and unique souvenir from this city.

Sunday, May 26, 2013

Zielone koraliki / Green beads

Biżuterię tworzę głównie z potrzeby. Zazwyczaj gdy w szafie pojawi się nowa bluzka czy sukienka, lub przytrafi się jakieś wyjście, a ja odczuwam potrzebę założenia czegoś nowego.
Ten komplecik ma podobną historię. Jedna z moich koleżanek szła na wesele. Poprosiła mnie o nowe kolczyki najlepiej zielone. Powstały kolczyki i bransoletka.
I make jewelry usually when I need it. Mostly, when a new blouse or dress appears in the closet, or when I go somewhere with friends, and I feel the need to put something new on.
This set has similar story. One of my friends was invited to the wedding. She asked me to make new earrings, best green. Earrings and bracelet have been created.


Sunday, May 19, 2013

Chustecznik / Tissue box

Troszkę to trwało, ale jest. Nowy chustecznik Panny M.. Mam nadzieję, że przyszłej właścicielce się spodoba. :)
It took a little bit, but here it is. Miss M. new tissue box. I hope, the new owner will love it. :)Monday, May 13, 2013

Mini kurs decoupage / Mini course decoupage

Chciałam dziś pokazać jak samemu ozdobić coś metodą decoupage.

Musimy przygotować:
- przedmiot do ozdobienia (ja wybrałam chustecznik), nie musi to być nowa rzecz, może to być np: stare pudełko na biżuterię,
- nożyczki, najlepiej małe i ostro zakończone,
- serwetkę papierową, ryżową lub papier, z wzorkiem który nam się podoba,
- klej,
- farbę akrylową w jasnym kolorze,
- lakier akrylowy lub poliuretanowy (nie musi być specjalny do decou, może być to lakier do drewna ze sklepu budowlanego),
- papier ścierny.
Today I wanted to show you how to decorate by yourself something using decoupage.

We need to prepare:
- something to decorate (I chose tissues box), it does not have to be a new thing, it could be for example an old jewelry box),
- scissors, preferably small and pointed,
- napkin, rice paper napkin or paper with pattern we like,
- glue,
- acrylic paint in bright colors,
- acrylic or polyurethane lacquer (does not have to be special to decou, varnish for wood from the construction store will be fine too),
- sandpaper.


Następnym krokiem jest oczyszczenie naszego przedmiotu. Jeśli jest to rzecz wykonana z drewna (tak jak w moim przypadku) wystarczy przetrzeć ją papierem ściernym o gramaturze ok 160-180. Oczyści to pudełko z brudu, wyrówna wszelkie zadziory i jednocześnie przygotuje powierzchnię do malowania.

Malujemy przedmiot farbą akrylową. Nie musimy od razu kupować jej w sklepie z artykułami plastycznymi, na początek wystarczy emalia akrylowa do ścian, która np została po remoncie. Można malować pędzelkiem lub tapować (przykładać/stukać) gąbeczką. Do płaskich powierzchni polecam zaopatrzenie się w mały wałeczek. Pozwoli to na bardziej równomierne rozprowadzenie farby.
Ważne aby farba była jasna. Gdy nakleimy motyw na ciemne tło, może stać się on całkowicie niewidoczny.
Po wyschnięciu farby, ewentualne zacieki trzeba przetrzeć drobnym papierem ściernym.
The next step is to clean our box. If this is a thing made ​​of wood (as in my case) it is simply enough to wipe it with 160-180 grit sandpaper. It will clean our box from dirt and all burrs, and at the same time prepare the surface for painting.We paint the subject with acrylic paint. You do not have to buy paint in art store, on the start regular acrylic enamel for walls will be good enough. You can paint with a brush or tap with sponge, for flat surface I recommend small roller. This will allow for a more evenly distribution of the paint.
It is important to use light colors. When we stick motif on dark background, it can become completely invisible. After the paint dries, eventual damp patches you can remove with fine grit sandpaper.


Gdy nasze pudełko schnie, możemy wykorzystać czas na wycięcie motywu. Zwykłe serwetki (ja taką wybrałam) łatwiej się wycina gdy nie rozdzielimy ich warstw.
The time when our box dries we can use to cut our motif. Normal napkins (like in my case) it is easier to cut when you do not split the layers.


Starannie naklejamy motyw na pudełko starając się, aby nie powstały zmarszczki. Najłatwiej nakleja się papier i serwetki ryżowe. Ze zwykłymi serwetkami trzeba się trochę namęczyć. Klej, może być specjalny do decoupage, ale można też wykorzystać rozcieńczony wodą klej typu wikol, który jest w prawie każdym domu.
Metod naklejania jest kilka i zależą one od tego co naklejamy:
- wzór wycięty z papieru przed przyklejeniem zanurzamy na chwilę w wodzie, a następnie osuszamy go ręcznikiem papierowym i przykładamy do posmarowanego klejem przedmiotu,
-serwetki (zarówno zwykłe jak i ryżowe) możemy naklejać na posmarowany klejem przedmiot lub przyłożyć serwetkę do pudełka i za pomocą pędzelka nałożyć na wierzch klej. Używając zwykłych serwetek należy pamiętać, żeby rozdzielić warstwy i przykleić tylko jedną z nich.
We carefully stick our motif at the box (be careful to not to create wrinkles). The easiest way is to use rice paper napkins or paper. Classic napkins make more problems.Glue can be special for decoupage, but you can also use a PVA glue diluted with water.
There is few methods how to stick and they depend on what we stick:
- pattern cut out of paper before gluing immerse briefly in water and then dry it with a paper towel and stick it on glue smeared surface,
- napkins (both regular and rice made) you can stick on glue smeared surface or apply it on the box and then smear glue with brush on the top of it. When you use classic napkins, you must be sure to separate layers and use only one.


Po posmarowaniu klejem motyw się "usztywnia", co pozwala na precyzyjne odcięcie go w miejscach gdzie wystaje poza przedmiot. Ja używam do tego żyletki.
Lubricated motif will stiffen after dry, which allows to precise cut it off in places where it sticks outside the box. I use razor blade.


Na ozdobiony przedmiot nanosimy jedną lub dwie warstwy lakieru. Teraz możemy dodać cieniowanie, nanieść inne kolory tła, zrobić kropeczki za pomocą szczoteczki do zębów, itp. Wybrałam cieniowanie za pomocą patyny.
Wcześniejsze warstwy lakieru pozwolą nam zmyć ewentualne błędy wilgotną bawełnianą ściereczką.
(Etap ten można pominąć).
On decorated box we should be apply one or two layers of varnish. Now we can add shading, apply different background colors or make dots with a toothbrush. I chose to make shade with patina.
Earlier layers of paint will allow us to wash off with a damp cotton cloth this what we do not like or we failed to make.
(This step can be omitted).


Na koniec nakładamy lakier. Ja najbardziej lubię lakiery wodne (akrylowe), nie żółkną, nie śmierdzą i nie trzeba używać rozpuszczalników do utrzymania narzędzi w czystości. Co trzy cienko nałożone warstwy, szlifujemy go drobnym papierem ściernym (np 320 lub drobniejszym) dla usunięcia ewentualnych nierówności i zacieków. Najlepsze rezultaty uzyskuje się nakładając lakier na poziome powierzchnie.
Czynność tą powtarzamy aż do uzyskania oczekiwanego efektu.
At the end we put the lacquer. My favorite one it is waterborne lacquer - acrylic, do not change color to yellow, do not stink, and there is no need to use solvents to keep tools clean. Every three thinly applied layers, we polish it with 320 or more fine grit sandpaper, to remove any unevenness and damp patches. Best results are obtained by applying lacquer on horizontal surfaces.
Repeat these steps until you get the desired effect.


Efekt mojej pracy już wkrótce :)
The result of my work soon :)

Sunday, May 5, 2013

Doniczki / Flowerpots

Pogoda sprzyja porządkom na balkonach i w ogródkach.
Ja ogródka nie posiadam, więc wszystkie roślinki muszę sadzić w doniczkach. Oto moje osłonki, kiedyś były szare i bure z blachy ocynkowanej, dziś wyglądają tak:
Weather encourages to cleaning on the balconies and in the gardens.
I do not have a garden, so all plants must be in pots. Here are my flowerpots, before dull and drab of galvanized steel, now they look's like this:


Wednesday, April 24, 2013

Motylem jestem, na na na na... / I am butterfly

Za oknem piękna pogoda, z każdym dniem jest coraz cieplej, pomalutku przyroda budzi się do życia.
There is beautiful weather outside the window. It is warmer every day and nature wakes up to life.