Friday, November 29, 2013

Ozdoby świąteczne / Christmas decorations

Wiem, że jeszcze nie skończył się listopad, uznałam jednak że najwyższy czas zacząć przygotowania się do świąt. Przejrzałam pudełka z napisami ozdoby świąteczne i stwierdziłam że przydałoby się jeszcze kilka bombek. Nie wiem jak wy ale ja najbardziej lubię ręcznie robione.
Zabrałam się więc do pracy.
I know that November has not end yet but I decided it is good time to start Christmas preparation. I checked boxes with Christmas decorations name and judged that few new baubles will be needed. I do not know how about you but I prefer handmade one. So I took down to work.
Podobają się wam? Może też chcielibyście taką mieć?Do you like them? Maybe you would like to have one of those?

Tuesday, November 19, 2013

Friday, November 15, 2013

Złote listki / Gold leaves

Każde hobby wystawia czasem naszą cierpliwość na próbę. Moją próbą było to niepozorne pudełeczko.
Najpierw wybrałam wzór, dobrałam do niego kolory, wszystko miało być utrzymane w tonacji ciepłych brązów. Pomalowałam pudełko i zaczęłam przymierzać się do naklejania serwetki. W tym momencie dostrzegłam moje niesłychane gapiostwo. Serwetka była zbyt mała! Po przyłożeniu jej  do wieczka, okazało się, że nie zakrywa ona całej powierzchni i nie da się nakleić jej w całości jak to planowałam. Nie poddałam się jednak. Po trzech dniach wycinania i całym dniu naklejania listek po listku powstał chustecznik.
Each hobby puts sometimes our patience to the test. Mine was this inconspicuous box.
First I chose pattern and colors, everything had to be kept in warm shades of brown. I painted the box and began to try to stick napkins. At that moment, I saw my incredible wool-gathering. Napking was to small! After applying to the lid, it turned out that napkin does not cover the entire surface and can not be sticked in one piece as I planned. I did not give up though. After three days of cutting and full day of gluing leaf by leaf tissue box was ready.