Friday, December 13, 2013

Zielony igielnik / Green pincushion

Zbliżają się święta i pewnie większość z was głowi się teraz nad prezentami dla najbliższych. Pokażę wam jak w prosty sposób przygotować prezent dla kogoś kto lubi szyć. Na pomysł wpadłam przez przypadek odwiedzając jeden ze sklepów budowlanych.
Będziemy potrzebować:
- dość grubej włóczki
- szydełko (ja użyłam rozmiaru 2,5)
- czegoś do wypychania, np. waty
- mini doniczkę wys. ok. 3cm (to właśnie ją znalazłam w sklepie budowlanym na dziale ogród)
- coś do obciążenia doniczki, np plastelina.
Christmas is coming , and probably most of you now are thinking about gifts for loved ones. I'll show you, how in easy way prepare a gift for someone who likes to sew. Into this idea I fell by accident, by visiting one of the building stores.
We will need:
- A quite thick yarn
- Crochet (I used size 2.5)
- Something to stuff , e.g. cotton wool
- Mini pot height about 3cm (exactly this I found in the building store in the garden section)
- Something to weight down pots, e.g. plasticine.


Zaczynamy od zrobienia szydełkowej kulki:
1rz. - 6 oczek łańcuszka
2rz. - 2 półsłupki w jedno oczko (razem 12pł.)
3rz. - 1 półsłupek i 2 półsłupki w jedno oczko (razem 18pł.)
4rz. - 2 półsłupki i 2 półsłupki w jedno oczko (razem 24 pł.)
5rz. - 3 półsłupki i 2 półsłupki w jedno oczko (razem 30pł.)
(Jeśli kulka jest za mała można kontynuować następne rządki dokładając półsłupki, czyli 4pł. i 2pł. w jedno oczko itd.)
6-9rz. - po 1 półsłupku w każde oczko - 30pł. w jednym rzędzie (razem 120pł.)
10rz. - 3 półsłupki i opuszczamy jedno oczko (razem 24 półsłupki)
W tym miejscu wypychamy kulkę (np watą, watoliną, może być również pocięta na paski "cienka" podkolanówka). Później uzupełniam jeszcze braki w wypełnieniu.
11rz. - 2 półsłupki i opuszczamy jedno oczko (razem 18pł.)
12rz. - 1 półsłupek i opuszczamy jedno oczko (i tak do końca robótki)
Całość zamykam oczkiem ścisłym i zostawiam dość długą nitkę.
We begin by making crochet balls:
r1. - 6 chain stitch
r2. - 2 single crochet in one stitch (total 12sc)
r3. - 1 single crochet and 2 single crochet in one stitch (total 18sc)
r4. - 2 single crochet and 2 single crochet in one stitch (total 24sc)
r5. - 3 single crochet and 2 single crochet in one stitch (total 30sc)
(If ball is too small, you can continue to the next rows, or 4 single crochet and 2 single crochet in one stitch, and continue)
r6 - 9. - After 1 single crochet in each mesh - 30 sc in a row (total 120sc)
r10. - 3 single crochet and leave one stitch (total 24sc)
In this moment we stuff ball (e.g. cotton wool, wadding, you can also use a stocking cut into strips). Later I complement remaining gaps in the filler.
r11. - 2 single crochet and leave one stitch (total 18sc)
r12. - 1 single crochet and leave one stitch (and so on to the end of needlework)
Whole I close with slip stitch and leave pretty long thread.Dno doniczki wypełniam czymś ciężkim np. plasteliną, modeliną, masą solną itp. Pozostawioną nitkę od kulki przewlekam przez plastelinę i dziurkę w doniczce. Kulkę dodatkowo można przykleić do doniczki.Bottom of pot I fill with something heavy, e.g. plasticine, salt dough, etc. Left of thread ball was made of we thread through the plasticine and a hole in the pot. We can also stick ball to the pot.


I oto gotowy prezent - zielony igielnik.And here it is, ready gift - green pincushion.