Monday, May 26, 2014

Dla Mamy / For Mom

Wszystkiego najlepszego wszystkim Mamom.

Szczególne życzenia dla tej jednej, dla minie najważniejszej. Mamo wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękuję ci za wszystko co dla mnie zrobiłaś, za to że  mnie wspierasz, i za to że zawsze mogę się do Ciebie zwrócić z każdą sprawą. Kocham Cie.
All the best to all Moms.

Special wishes for this one, for me the most important. Mom all the best and good health. Thank you for everything you've done for me, for that you support me, and for that I can always come to you with any matter. I love you!